RELACIONAT
El curs començarà els dia 5 sense vagues