RELACIONAT
Aspirants a entrar a la universitat, examinant-se a la convocatòria de setembre de la selectivitat