RELACIONAT
La firma d'hipoteques es dispara: necessitat o possible bombolla?