RELACIONAT
Javier Lambán i Alejandro Blanco després d'una reunió pels Jocs d'hivern