RELACIONAT
La rabassola és coneguda pel nom de múrgola