RELACIONAT
Les dues categories tradicionals de gènere no són suficients per contenir la diversitat emergent d'identitats i orientacions de les noves generacions