RELACIONAT
El suro i les xarxes de pescar, dos materials íntimament lligats al sector primari i al medi natural