RELACIONAT
Gabriela Piqueras té un un cas de lupus greu poc freqüent en infants