RELACIONAT
Espanya és el quart país del món amb més alarmes connectades, després dels Estats Units, el Japó i la Xina