RELACIONAT
Les cèl·lules canceroses que no expressen LCOR són invisibles