RELACIONAT
A la ciutat de Barcelona 1 de cada 80 persones està infectada amb el VIH