RELACIONAT
A Catalunya, un 83,6% de la població de més de 12 anys està vacunada