RELACIONAT
L'epigenètica pot explicar per què la teràpia CAR-T no funciona en alguns pacients