RELACIONAT
La tendència a reduir la carn augmenta a Espanya, sobretot entre els més joves