RELACIONAT
La llengua pot canviar la societat o la societat canviarà la llengua?