RELACIONAT
Un robot a un carrer d'una ciutat japonesa