RELACIONAT
El teatre, una eina fonamental per normalitzar la comunitat LGTBIQ+