RELACIONAT
Existeix la gastronomia nord-americana, més enllà del "fast-food"? Paul Freedman a "Un restaurant caníbal a Berlín"