1.- Participants

Poden concursar al programa totes les escoles i instituts de Catalunya (en endavant escoles) que ho desitgin (alumnes de Secundària i Batxillerat), que competiran entre ells setmanalment per cursos o grups d'edat i sempre entre escoles diferents. Per fer-ho, les escoles han d'enviar un correu electrònic a elsoptimistes@catradio.cat amb el seu nom, un telèfon de contacte i el curs que hi participaria. La tria de les escoles concursants es farà seguint l'ordre d'arribada i l'equip del programa assignarà a cada centre escolar una setmana per participar. El programa es reserva el dret d'acceptar la participació de més d'un curs per escola.
Els alumnes que hi participin, i siguin menors d'edat, hauran de presentar un permís patern que autoritzi la participació i la cessió dels drets d'imatge dels seus fills.

2.- Mecànica del concurs

"Els optimistes" és un concurs on cada setmana professors i alumnes de dues escoles hauran de respondre a preguntes de cultura general i proves relacionades amb les matèries escolars. Per fer-ho, cada dia assistiran, en directe, als estudis estables de Catalunya Ràdio (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vielha) representants de cadascuna de les escoles participants, podran ser alumnes, membres del professorat, l'AMPA, la junta directiva o exalumnes del centre. A més, dues unitats mòbils es desplaçaran als dos centres respectius perquè també hi pugui participar l'alumnat (una quantitat aproximada d'uns 10 alumnes diaris per escola).
A cada programa, les escoles aniran sumant punts als seus marcadors a mesura que encertin les respostes i superin les proves. Aquella escola que sumi més punts i guanyi el concurs de dilluns a dijous rebrà obsequis per als participants i aconseguirà un val de 10 punts extres de cara a la final de divendres.
 
A.- Proves del concurs a l'estudi (amb participació del professorat, exalumnes i membres del consell directiu depenent del dia)

L'avaluació inicial
Partint d'un relat inicial, ple d'humor, el conductor del programa farà sis preguntes sobre cultura general, tres a cada representant de les dues escoles concursants, amb opció de rebot si no encerten la resposta. La puntuació serà de 10 punts per resposta correcta.
 
La pregunta calenta
Amb un temps secret, prèviament fixat i que variarà a cada programa, els representants de les dues escoles hauran d'encertar una bateria de preguntes. Quan un concursant encerti la resposta haurà de dir "passo la pregunta" a l'escola rival. Quan s'acaba el temps, l'escola que estigui en el seu torn perd 20 punts.
         
Però, escolteu, com parleu!
Per torns, els representants de les dues escoles hauran d'escollir una de les dues opcions gramaticals correctes que els proposarem a cada tanda, d'un total de 10 per escola. Qui aconsegueixi encertar més paraules guanyarà els 20 punts en joc. En cas d'empat, es repartiran els punts.  
Preguntes musicals
Els participants hauran de fer front als diferents reptes que els proposi el programa. Aquestes preguntes tindran diversos apartats:

- Actualitat musical: des del programa s'interpreten dos petits popurris musicals amb les cançons que ens digui una de les escoles. Els professors de l'altra escola hauran de respondre a tres preguntes sobre aquestes peces musicals. Després es repetirà la prova invertint el rol de les dues escoles.

- La doble cançó: s'interpreten dues peces amb una particularitat, la lletra pertany a una cançó i la música, a una altra. Per torns, els representants de les dues escoles hauran d'encertar de quines dues peces forma part cada escudella musical.

- Idiomes musicals: des del programa, es canta el fragment d'una cançó en anglès. Per torns, els participants de cada equip ens hauran de traduir al català el màxim nombre de paraules que els demanem (entre 8 i 10 paraules).

- Càlcul musical: a partir d'una cançó, farem una pregunta numèrica que provoqui que els concursants hagin d'encertar una xifra exacta encerclant-la. Els anirem guiant donant-los pistes com "més o menys" o "abans o després". El primer que escrigui la resposta exacta s'endurà la puntuació.

Qui guanyi la prova musical aconseguirà 20 punts. En cas d'empat, cada escola s'endurà 10 punts.
         
La pregunta esportiva
Els companys d"El club de la mitjanit" o del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio formularan dues preguntes a cada escola sobre el món de l'esport. Podran escollir si intenten encertar-les sense opcions de resposta i guanyar 20 punts o si hi fan front amb l'ajuda de les opcions i aconseguir 10 punts si l'encerten.
 
La pregunta dels mercats
L'equip del programa formularà dues preguntes sobre menjar saludable que farem a partir de la consulta als mercats o a les botigues de les poblacions que visitem. Una per cada escola. El representant de cada centre podrà escollir si respon a la pregunta o l'envia a l'equip contrari. Si la resposta és correcta, es guanyen els 10 punts en competició. Si és incorrecta, es resten.
 
Els menuts ens parlen
Quatre definicions explicades per nens de cicles de Preescolar o Primària. Els representants de cada centre a l'estudi hauran d'encertar de què ens estan parlant. 10 punts per definició correcta.
 
Errors històrics
Narrarem als representants de cada escola a l'estudi una explicació plena d'errors històrics. Tot seguit, per torns, els participants hauran d'anar enumerant aquests errors que hagin localitzat. L'escola que trobi més errors s'endurà els 20 punts en joc
 
B.- Proves del concurs a les escoles (amb participació de l'alumnat)

El duel
Els alumnes d'una escola (els de la connexió) contra el professor de l'altra (que tindrem a l'estudi). Dues rondes ràpides de 10 preguntes sobre matèries escolars i cultura general. Qui encerti més respostes s'endú els 10 punts en joc. En cas d'empat, es reparteixen els punts.
 
Càlcul encadenat
L'equip del programa proposa operacions encadenades de càlcul mental a partir del resultat de l'operació anterior seguint una cadena d'estudiants. Si s'equivoquen han de tornar a començar des del principi. Aquells que realitzin més operacions correctes en el temps establert guanyaran 20 punts.
 
La pissarra en blanc
Els alumnes de l'escola A hauran d'encertar un personatge famós que amagui l'escola B. I a l'inrevés. El personatge s'haurà de comunicar prèviament als membres de l'equip, que l'hauran de validar. Per aconseguir-ho, els alumnes intercanviaran preguntes de "sí" o "no". L'escola que primer endevini el personatge proposat per l'altra escola guanyarà 20 punts
 
El maleït "piiiip"
Tenim una notícia d'actualitat que censurarem amb un xiulet. Les escoles hauran d'encertar de què estem parlant, malgrat que el tall d'àudio de la declaració d'un protagonista o del butlletí de la ràdio sigui complicat d'entendre. Una notícia per escola. Si s'encerta se sumen els 20 punts en joc.
 
El reportatge inacabat
Emetrem el reportatge d'un experiment de laboratori, d'una classe de música o d'una feina de tecnologia o visual i plàstica de l'escola A i l'aturarem abans que acabi. El participant o representant a l'estudi de l'escola B haurà d'encertar quin final té a partir de quatre opcions de resposta. Posteriorment emetrem un reportatge de l'escola B i serà el representant de l'altra escola qui ho haurà d'encertar. En els dos casos, si s'encerta l'opció, es guanyaran 20 punts.
 
L'anècdota increïble
Un dels treballadors, ja sigui personal docent o no docent d'una de les escoles participants, explicarà una història relacionada amb el centre que l'altra escola haurà de decidir si és veritat o no. Després a l'inrevés. Si ho encerten guanyaran 20 punts.
 
C.- El concurs del divendres

L'avaluació inicial (amb la participació dels membres del consell directiu de l'escola a l'estudi)
Partint d'un relat inicial, ple d'humor, el conductor del programa farà sis preguntes sobre cultura general, tres a cada representant de les dues escoles concursants, amb opció de rebot si no encerten la resposta. La puntuació serà de 10 punts per resposta correcta.

Xifres exactes (amb la participació de l'alumnat a l'escola)
Una bateria de 10 preguntes que tindran com a resposta una xifra exacta. A cada pregunta, les dues escoles tindran un breu temps per anotar una xifra i acabat el temps, dir-la en veu alta. Qui més s'acosti a la xifra que buscàvem s'endú un minipunt. Qui més minipunts acumuli a la prova s'emporta els 20 punts. En cas d'empat, se'ls reparteixen

Treball de recerca (amb la participació de l'alumnat a l'escola)
Proves relacionades amb la recerca de paraules, conceptes o personatges amb les noves tecnologies (ordinadors o tauletes) o mitjançant les biblioteques de les escoles. A través d'una sèrie de pistes que donarà el conductor del programa, els participants hauran d'encertar un indret o un esdeveniment. És una prova de velocitat: l'escola que primer ho encerti guanyarà 20 punts.
 
Llista maleïda (amb la participació de l'alumnat a l'escola)
Els concursants de les dues escoles hauran de confeccionar en equip una llista de paraules relacionades amb el tema que els demanem, en el temps proposat. Els qui confeccionin la llista més llarga guanyaran els 20 punts de la prova.
 
La prova dels pilotes (amb la participació de l'alumnat a l'escola)
Els alumnes de cada escola cantaran una cançó on fan la pilota al programa, versionant un tema conegut. Tindran l'acompanyament d'un membre del programa, que a més, farà de jurat i dictaminarà cap a quina escola van els 20 punts d'aquesta prova. Per fer-ho valorà l'originalitat de la lletra i la interpretació. Si hi ha un empat, es repartirà 10 punts a cada escola.
 
Nota 1: els divendres, les dues escoles començaran el programa amb la puntuació aconseguida durant la setmana. Per cada programa guanyat de dilluns a dijous, 10 punts extres.

Nota 2: en totes aquelles proves en les quals una de les escoles formuli la pregunta a l'altra s'haurà de comunicar prèviament la resposta a l'equip del programa, que determinarà si és vàlida o no.
 
3.- Regals

Les escoles concursants participaran en el programa amb l'objectiu d'aconseguir el premi setmanal que ells mateixos proposaran a la seva presentació, a l'inici de la setmana, consistent en material per al centre per valor del premi que se'ls entregarà.
A més, al concurs diari de dilluns a dijous regalarem obsequis de Catalunya Ràdio als participants a l'estudi que aconsegueixin la victòria parcial per al seu equip, que s'anunciaran a l'inici del programa.
 
Nota: el programa es reserva el dret de confeccionar un rànquing per classes amb les escoles o instituts que hagin assolit les puntuacions més altes durant tota la setmana per fer una fase final a la recta final de la temporada. El premi per al guanyador final s'anunciaria en antena i al Facebook del programa.
 
4.- Condicions generals de participació

Els premiats
El nom de l'escola guanyadora es farà públic per antena durant l'emissió del programa "Els optimistes" al final de la setmana.
Per poder participar-hi s'haurà de comunicar a la CCMA, SA les dades personals d'un representant de l'escola o l'institut: nom complet i dades de contacte.

Des de l'organització del concurs es contactarà amb aquest representant per informar-lo dels passos que haurà de seguir.
Els premis no es podran canviar o compensar a petició del guanyador. Si per alguna causa no fos possible gaudir del premi, s'entendrà que hi renuncia sense que la CCMA, SA, l'hagi de compensar.
Els premis objecte d'aquest concurs queden subjectes a les obligacions d'informació i de retenció que determini la normativa fiscal vigent.
 
La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com també l'autorització per al tractament de dades que consisteix a gestionar l'elecció de les escoles i la publicació del nom dels guanyadors al web de la CCMA o al Facebook del progra
Anar al contingut