Una selecció dels millors concerts enregistrats pels equips de Catalunya Música i altres gravacions de concerts provinents de l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU), altres emissores i els principals centres de producció musical nacionals i internacionals.