Bases del concurs "Amor de mare"

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA), a través del programa "El suplement", organitza un concurs on l'oient participant ha d'endevinar el convidat que hi ha els dissabtes a l'estudi 1, acompanyat de la seva mare.  


Mecànica del concurs.

Per optar a guanyar el premi s'ha de participar a través del telèfon del directe 93.201.74.74, durant l'estona que transcorre el concurs, dissabte a partir de les 11 h.

 

Premis i premiats

Els concursants podran participar en funció de l'ordre de l'arribada de les trucades. Guanyarà el primer concursant que encerti qui és el convidat que ens acompanya a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, amb la seva mare. 

El concursant que encerti el nom del convidat guanyarà un vol de Vueling (anada i tornada) per a ell i un acompanyant.  

El valor màxim de cadascun dels bitllets és de dos-cents vint-i-cinc (225 €) euros per persona, incloent-hi les taxes. El preu no inclou la facturació de cap maleta. En el cas que en la data del vol escollit el valor d'aquest sigui superior al preu establert, el guanyador o el seu acompanyant haurà d'abonar la diferència directament a Vueling.

Tots els vols estaran subjectes a disponibilitat de places.

Vols directes a una destinació Vueling d'Europa excepte Rússia, que no s'operen en connexió, a excepció que es decideixi així des de Vueling.

Són personals i sempre ha de viatjar el guanyador; si no ho pot fer ha de renunciar per escrit a gaudir del premi en favor dels nous viatgers. En tot cas, el guanyador s'haurà de comprometre a cedir gratuïtament als nous viatgers el premi. Queda prohibida la comercialització d'aquest premi.

Els oients que hagin guanyat els vols abans del 30 de setembre el 30 de setembre han de volar el mateix 2019, exceptuant les següents dates: 

 

Del 30/10/19 al 04/11/19 (ambdós inclosos)

Del 05/12/19 al 11/12/19 (ambdós inclosos)

Del 19/12/19 al 31/12/19 (ambdós inclosos)


Els vols sortejats entre el 1 d'octubre i el 31 de desembre de 2019 es podran gaudir des del dia 8 de gener de 2020 fins el 6 de juny de 2020.exceptuant aquestes dates:
 

Del 01/01/20 al 07/01/20 (ambos inclosos)                       

Del 21/02/20 al 03/03/20 (ambos inclosos)                        

Del 02/04/20 al 14/04/20 (ambos inclosos)                        

Del 28/04/20 al 05/05/20 (ambos inclosos)                        

Del 28/05/20 al 03/06/20 (ambos inclosos)                         

La realització de qualsevol canvi una vegada els bitllets hagin estat emesos s'haurà de sotmetre al que estableixen en les Condicions Generals de Transport de Vueling i als càrrecs aplicables als mateixos.

D'acord amb el que estableix l'article 3.1 del Reglament (CE) Núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer del 2004 pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols, el reglament esmentat no s'aplicarà als passatgers de bitllets objecte d'aquest contracte perquè no estan directament o indirectament a la disposició del públic.

El premi aconseguit no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu valor en diners. El premi no es pot cedir. És per a la persona que ha participat en el concurs telefònicament.

 

Àmbit territorial

Podran participar en aquesta acció totes les persones residents al territori nacional.

 

Informació fiscal

Informem que l'obtenció del premi concedit quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques).

 

Xarxa de comunicacions

La CCMA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el desenvolupament normal del concurs per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

Acceptació de les bases

 

La participació implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes per part del concursant en comportarà l'exclusió.

 

Tractament de les dades. Dret d'ús d'imatge i veu, i dades de caràcter personal

El fet de participar en aquest concurs implica el consentiment per a l'ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge dels guanyadors i la reproducció de la veu de tots els participants amb finalitats divulgatives i publicitàries.

La CCMA informa que les dades dels participants s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquesta acció de participació i lliurar el premi objecte del concurs. Una vegada acabat el concurs i entregat el premi, la CCMA no es quedarà amb cap dada de caràcter personal dels participants; únicament guardarà les dades del guanyador el temps que determini la legislació vigent. Trobareu la informació específica en la nostra política de protecció de dades.

 

Condicions generals de participació:

http://www.ccma.cat/avis-legal/participacio/

Política de protecció de dades:

http://www.ccma.cat/avis-legal/proteccio-de-dades/

Anar al contingut