Tota l'actualitat sobre l'agricultura i la ramaderia del país. Parlem del camp des de tots els nostres centres territorials per apropar-nos a la realitat del sector primari de l'economia catalana.