DIRECCIÓ i PRESENTACIÓ: Mònica Terribas
SOTS-DIRECCIÓ: Gerard López

REDACCIÓ:
Albert Mercadé
Dani Gómez
Laia Claret
Marta Prat
Marta Vives
Dani Terra
Ignasi Abad
Domènec Subirà
Teresa Salas
Sílvia Comet

REDACCIÓ DIGITAL: Rosa Bartroli i Francesc Soler 

PRODUCCIÓ:
Núria Ventura
Mònica Muñoz
Eli Espuny
Anna Escura

TÈCNICS DE SO:
Víctor Villar
Cesc Bertran