Les ajudes per l'encariment de les hipoteques arriben a les classes mitjanes
Govern espanyol i bancs acorden mesures per rebaixar la pressió financera de les famílies per la pujada de tipus (Unsplash/Towfiqu Barbhuiya)
Catalunya migdia

Les ajudes per l'encariment de les hipoteques arriben a les classes mitjanes

El govern espanyol aprova un paquet de mesures per alleugerir la càrrega hipotecària de les famílies més afectades per la pujada dels tipus d'interès

Actualitzat

Després d'una llarga negociació, l'executiu espanyol ha arribat a un acord amb les principals patronals bancàries per ajudar les famílies més vulnerables a fer front a la pujada de l'euríbor. La intenció és que les mesures, de caràcter voluntari, entrin en vigor l'1 de gener. Segons el Ministeri d'Afers Econòmics, se'n podran beneficiar més d'un milió de famílies amb rendes de fins a 29.400 euros anuals.

L'acord té tres línies d'actuació: millora el tractament de les famílies vulnerables, obre un nou marc d'actuació per a les famílies de rendes mitjanes amb risc de vulnerabilitat, i facilita l'amortització anticipada de crèdits i la conversió de les hipoteques de tipus variable a fix.

Les mesures amplien i milloren el Codi de Bones Pràctiques del 2012 per a les famílies amb una renda inferior a 3 vegades l'IPREM, l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, que serveix de referència per a la concessió d'ajudes públiques. Per a les unitats familiars amb una renda superior, però inferior a 3,5 vegades l'IPREM, que quedaven fora d'aquest codi, se'n crea un de nou per evitar que entrin en una situació de vulnerabilitat.

Les ajudes per l'encariment de les hipoteques arriben a les classes mitjanes
Més d'un milió de famílies es beneficiaran del paquet d'ajudes, segons el ministeri de Nadia Calviño (Unsplash/Christian Dobovan)

Les ajudes estan destinades a les famílies que es troben en tres situacions de risc concretes.

- Les unitats familiars amb una renda inferior a 25.200 euros anuals (3 vegades l'IPREM) que dediquen més del 50% dels ingressos a pagar la hipoteca i que amb la pujada de tipus la quota els hagi augmentat més del 50%:

  • es podran beneficiar d'un diferencial de -0,1% sobre l'euríbor durant 5 anys, que ara era de +0,25%
  • s'amplia d'un a dos anys el termini per demanar la dació en pagament
  • podran sol·licitar una segona reestructuració del crèdit i no només una, com fins ara

Amb el Codi de Bones Pràctiques anterior ja disposaven d'una carència de capital de 5 anys, durant els quals només havien de pagar interessos, i d'una ampliació de la hipoteca de fins a 40 anys.

- Les unitats familiars amb una renda inferior a 25.200 euros anuals (3 vegades l'IPREM) que, tot i dedicar més del 50% de la renda disponible a pagar la hipoteca, tenen un increment de la quota que no arriba al 50%:

  • tindran una carència de capital de 2 anys, durant els quals només pagaran interessos
  • es podran beneficiar d'una rebaixa dels interessos
  • podran ampliar el termini del crèdit fins a 7 anys

En tots dos casos, la càrrega financera es podrà reduir de manera immediata. Per exemple, una hipoteca de 120.000 euros amb una quota de 524 euros després de l'augment de l'euríbor, es quedarà en 246 euros durant el període de carència de 5 anys.

- Les unitats familiars amb una renda de fins a 29.400 euros (3,5 vegades l'IPREM) en què la càrrega hipotecària sigui de més del 30% dels ingressos i en què la quota s'hagi incrementat almenys un 20%:

  • es congelarà durant 12 mesos la quota hipotecària
  • s'aplicarà un interès més baix al capital ajornat
  • es podrà ampliar el termini del crèdit fins a 7 anys

L'acord també preveu que, en tots els casos, s'eliminin durant tot el 2023 les comissions per amortització anticipada i el canvi d'hipoteca de tipus variable a fix.

Els dos Codis de Bones Pràctiques seran d'adhesió voluntària per part de les entitats bancàries, però d'obligat compliment un cop firmats, i s'aplicaran també si el crèdit es transmet a un tercer.

L'acord encara està pendent d'alguns serrells. Els bancs demanen garanties que les mesures no penalitzaran ni les entitats ni la concessió de crèdit.
Les associacions d'usuaris de la banca han aplaudit l'opció que tindran alguns hipotecats de rebaixar les quotes. Tot i això, el responsable d'estudis d'ASUFIN , Antonio Luis Gallardo, recorda en declaracions al "Catalunya nit" que això tindrà un cost:

"Pensem que un període de carència significa que quan acaba aquest temps hem d'amortitzar el capital que no hem pagat abans i que la quantitat d'interessos és més elevada. I si augmentem els terminis de pagament, també puja el cost."

Segons Gallardo, tots els bancs s'acabaran sumant a l'acord, tan bon punt ho facin els més grans. 

Actualment, hi ha prop de 4 milions d'hipoteques referenciades a l'euríbor a tot l'estat. Tres quartes parts de les que es concedeixen avui dia són de tipus fix.

Anar al contingut