Multitud de plataformes i pantalles fragmentades
La norma afectaria només les plataformes que tenen seu a Espanya, com Movistar+ o Filmin (Network)
Catalunya migdia

Es pot obligar les plataformes a oferir continguts en català?

Hi ha vies per intentar que a les plataformes de continguts sota demanda no establertes a Espanya se'ls exigeixi una quota d'oferta en català

Enllaç a altres textos de l'autor

Marc Garriga

Redactor d'informatius especialitzat en cinema i sèries

@marga_riga
Actualitzat
TEMA:
Català

L'avantprojecte de llei audiovisual espanyola contempla quotes de continguts en català?

Sí, finalment exigeix l'obligació que les plataformes hagin d'oferir una part del catàleg en català o en les altres llengües cooficials de l'Estat. Tot i que això només afecta les obres europees, que és el que la directiva comunitària vol protegir.

Els prestadors del servei (...) reservaran a obres europees almenys el 30% del seu catàleg. Com a mínim el 50% d'aquesta quota (...) es reservarà a obres en la llengua oficial de l'Estat o en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes. D'aquesta subquota, es reservarà en tot cas un mínim del 40% a obres audiovisuals en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes (Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual, article 114)

El resultat d'aquesta operació matemàtica dona com a resultat que la quota d'oferta en llengües cooficials ha de ser del 6% del total del catàleg. Aquí es podrien incloure tant els títols originals en llengua catalana com els doblats o subtitulats en català d'altres llengües.

Per què Netflix, HBO, Amazon i Disney no han de complir aquesta quota d'oferta en català?

La directiva europea es regeix per l'anomenat principi del país d'origen. Això vol dir que les lleis estatals només són d'aplicació per a aquells operadors que estiguin "sota la seva jurisdicció", és a dir, que tingui una seu central establerta al seu territori, sigui el lloc on es prenguin les principals decisions editorials o on aculli una part significativa del seu personal. Això, en principi i de moment, no es compleix a Espanya amb aquestes plataformes.

 

La llei espanyola podria canviar això?

És de rang inferior i, per tant, no pot modificar o anar en contra d'una directiva europea. Però pot defensar que les quotes lingüístiques van lligades a l'esperit de la normativa audiovisual comunitària.

Qualsevol mesura adoptada pels Estats membres (...) ha de respectar (...) la diversitat cultural i lingüística (Directiva 2018/1808, punt preliminar 61)

De fet, hi ha molta legislació de la Unió Europea que, des de la seva fundació, defensa la protecció d'aquesta diversitat.

La Unió contribuïrà al floriment de les cultures dels Estats membres, dins del respecte a la seva diversitat nacional i regional (Tractat de funcionament de la Unió Europea, article 167.1)

I ha aprovat diverses mesures per protegir les llengües que no són oficials als seus Estats.

(...) La Unió Europea i els Estats membres (...) es comprometen amb afany a la protecció i el foment de la diversitat única del patrimoni lingüístic i cultural de la Unió. (...) El suport de la Comissió a la revitalització lingüística ha de parar especial atenció a les iniciatives en l'àmbit dels mitjans digitals (Resolució del Parlament Europeu d'11 de setembre de 2013, punts 1 i 34)

L'informe sobre la llengua constata la falta d'oferta en català a les plataformes de vídeo
A les plataformes que emeten a l'estat espanyol se'ls poden exigir diners per produir sèries o pel·lícules. (Pexels)

La directiva audiovisual europea obre alguna altra porta a l'optimisme?

Sí, perquè contempla una excepció al principi de país d'origen.

Quan els Estats membres exigeixin als prestadors de serveis de comunicació subjectes a la seva jurisdicció una contribució financera a la producció d'obres europees, podran exigir també als prestadors de serveis de comunicació dirigits a audiències situades en els seus territoris però establertes en altres Estats membres que facin aquestes contribucions (Directiva 2018/1808, article 13.2)

Per tant, a totes les plataformes que emetin en territori espanyol, sigui on sigui la seva seu, se'ls pot exigir que aportin uns diners per produir sèries o pel·lícules europees. A partir d'aquí, l'avantprojecte de la llei espanyola concreta que ha de ser del 5% dels ingressos obtinguts a Espanya i, fins i tot, inclou obligacions lingüístiques.

El total de l'obligació de finançament del prestador haurà de respectar (...) que un mínim d'un 70% s'haurà de destinar a obres audiovisuals (...) en la llengua oficial de l'Estat o en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes (Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual, article 117.2.a)

La normativa espanyola pot, per tant, obligar a produir en català?

Amb aquest redactat actual, no. Caldria canviar la "o" disjuntiva per una "i" copulativa ("en la llengua oficial de l'Estat i en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes"). Però també caldria introduir aquí una altra quota que especifiqui quin seria el percentatge destinat específicament a les produccions en les llengües cooficials.

Fins i tot, hi ha jurisprudència al respecte que evitaria que les plataformes es neguessin a complir les quotes lingüístiques de producció. És l'anomenat cas UTECA.

(El Tribunal de Justícia de la Unió Europea) no s'oposa a una mesura adoptada per un Estat membre (...) que obliga els operadors de televisió a destinar el 5 % dels seus ingressos d'explotació al finançament anticipat de pel·lícules cinematogràfiques i de televisió europees i, més concretament, el 60% d'aquest 5% a obres que tinguin com a llengua original qualsevol de les que són oficials en aquest Estat membre (sentència de 5 de març de 2009 del TJUE en referència a una petició del Tribunal Suprem espanyol)

Aquestes quotes de producció en català poden influir en les quotes d'oferta?

Sí, es podria establir una quota lingüística de producció molt elevada (França ha establert un 85% de quota lingüística sobre un 20% de producció francesa) i condicionar-la al fet que es podria rebaixar si les plataformes accepten també la quota d'oferta en català. 

Què passa amb els doblatges o subtitulats que ja existeixen?

Aquí sí, l'avantprojecte de llei espanyola obliga a incorporar-los tots i sense exempcions.

Els prestadors de serveis (...) hauran d'incorporar als seus catàlegs les versions lingüístiques d'aquelles obres audiovisuals que ja hagin estat doblades o subtitulades en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes, sempre que estiguin disponibles i la seva inclusió sigui tècnicament viable (Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual, disposició addicional 5a) 

Quins altres punts més cal apuntalar?

La prominència, és a dir, concretar com l'algoritme de les plataformes destaca els continguts en català perquè els usuaris els trobin fàcilment. S'esmenta com a punt important, però no es concreta com ha de funcionar.

Una aportació a la CCMA, igual com es contempla una aportació directa de les plataformes a RTVE, i que aquests diners es destinin a la producció local.

Les competències del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que ara per ara no podria supervisar, controlar ni sancionar les plataformes de continguts a la carta, feina que queda restringida en els articles 118 i 153 a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Les sancions, que han de ser prou elevades perquè no sigui rendible esquivar la llei.

ARXIVAT A:
Català Televisió
Anar al contingut