No, el govern no ha aprovat apujar les pensions als expresidents en plena pandèmia
El 9 d'abril es va publicar al DOGC una mesura que ha generat confusió sobre una possible pujada del 0,9% de les pensions dels expresidents que no s'ha donat
No, el govern no ha aprovat apujar les pensions als expresidents en plena pandèmia
Fets o fakes

No, el govern no ha aprovat apujar les pensions als expresidents en plena pandèmia

El 9 d'abril es va publicar al DOGC una mesura que ha generat confusió sobre una possible pujada del 0,9% de les pensions dels expresidents que no s'ha donat

Eva Pineda / Pilar García / Carlos Baraibar
No, el govern no ha aprovat apujar les pensions als expresidents en plena pandèmia


El Diari Oficial de la Generalitat va publicar el 9 d'abril aquest article:

"Pensions amb efectes de l'1 de gener de 2020, la quantia de les pensions a què fan referència els apartats primer i tercer de l'article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en un 0,9% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019. Les pensions i assignacions temporals atorgades a l'empara de la Llei 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, s'han d'actualitzar d'acord amb la seva normativa".

Aquest text va fer que alguns mitjans, com La Razón o el Triangle, interpretessin que el govern havia decretat un augment del 0,9% en les pensions dels expresidents i fins i tot la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat que ho portarà al Parlament perquè considera "perversa" aquesta pujada en plena crisi del coronavirus.


Així doncs, s'han apujat les pensions dels expresidents en plena pandèmia un 0,9%?

No. Una lectura acurada del text del DOGC deixa clar que la primera frase parla de l'augment del 0,9% d'unes determinades pensions (que en aquest cas són les dels exconsellers, que perceben durant un any i mig), després hi ha un punt i seguit i a continuació s'explica que les pensions dels expresidents s'actualitzaran segons "la seva normativa".

Aquesta normativa (Llei 6/2003 del 22 d'abril i modificada per la Llei 11/2015) deixa ben clar que les pensions dels expresidents estan referenciades al sou del president de la Generalitat. Segons el projecte de pressupostos del 2019 i els pressupostos del 2020, el sou del president de la Generalitat hauria pujat només 300 euros l'any, es a dir un 0,2%. Per tant, les pensions dels expresidents pujarien aquest 0,2% de manera automàtica el 2020, sense que sigui necessària cap decisió del govern.

 
 
 

Fets o Fakes
 
Anar al contingut