Un mare parla amb nena mentre porta un nadó en una motxilla
Una mare amb dos fills a càrrec
Catalunya migdia

Les dones dediquen 800 hores més a l'any que els homes als fills i a la llar

Després de la pandèmia, els homes inverteixen tres hores setmanals més que abans a la cura dels fills

Núria Oriol Musoll / Maite Curto CapdevilaActualitzat

Tot i alguns avenços, les feines de la casa i la cura dels fills continuen recaient majoritàriament en les dones. Els homes destinen 28 hores setmanals a cuidar els fills menors i a les tasques domèstiques, quatre hores més que el 2019. D'aquestes, tres són per als nens i nenes. En canvi, les dones dediquen a aquest àmbit 43 hores, 2 hores menys que fa 3 anys, però continuen assumint la major part de les feines de la llar.

És a dir, que les dones dediquen gairebé 800 hores anuals més que els homes a la casa.

Així ho conclou un estudi de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, titulat "Desigualtats de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia", a càrrec de Lídia Farré, de la Universitat de Barcelona, i Libertad González, professora del Departament d'Economia i Empresa de la UPF.

Segons l'informe, hi ha una distribució lleugerament més equilibrada en el repartiment de totes les tasques domèstiques.


Més implicació dels homes després de la pandèmia

Els homes dediquen més temps a cuidar els fills que abans de la pandèmia de la covid. Això passa perquè, durant els mesos de confinament del 2020, van estar més exposats a les responsabilitats familiars i perquè la nova situació va promoure pràctiques laborals més flexibles, com les jornades compactades i el teletreball.

Després de la covid, els homes dediquen 3 hores més a la setmana a la cura dels nens i nenes. En canvi, les dones hi dediquen 3 hores menys respecte del 2019.  

 

Més hores dels homes per cuidar els fills
Els homes dediquen 3 hores més a la cura dels menors respecte del 2019

 La bretxa de gènere en la participació en les tasques domèstiques s'ha reduït aquest 2022 respecte del 2019. El diferencial de temps invertit entre homes i dones ha baixat del 23% al 17%. Fer la bugada i netejar la llar són dues de les activitats on més s'ha escurçat aquest diferencial.

El següent gràfic, elaborat a partir de les dades recollides a l'estudi de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, mostra el diferencial de gènere en la participació en diverses feines de casa: 

Més hores dels homes per cuidar els fills
S'escurça la bretxa en les feines de la llar (Observatori Social de la Fundació "la Caixa" )

Una de les autores de l'estudi, Lídia Farré, explica com hi ha contribuït el confinament, en aquesta situació:

"De cop, molts homes i moltes dones ens vam veure tancats amb un increment sense precedents de les tasques domèstiques, de la criança i de la dedicació als fills.

El resultat és que la pandèmia va canviar les dinàmiques i sembla que pot haver perdurat 2 anys després de la irrupció del virus."

Les dones, però, continuen sent les responsables principals de les tasques de la llar i de les cures domèstiques, ja que hi dediquen un 62% de la seva jornada, enfront del 43% que hi dediquen els homes. I aquesta és l'explicació de les desigualtats salarials entre homes i dones, segons Farré:

"Aquesta major dedicació de les dones al treball no remunerat és el que frena la seva progressió en el mercat de treball. I això pot tenir com a conseqüència la bretxa en la participació i en els salaris en el mercat de treball."

De fet, segons les últimes dades del govern, les dones cobren a l'any 5.900 euros menys de mitjana que els homes. La bretxa dels sous s'ha reduït, però encara existeix en tots els sectors, franges d'edat i tipus de contractes i jornades laborals.

Jornades compactades i teletreball

Malgrat tot, la covid ha provocat diversos canvis en el mercat de treball, entre els quals, mesures laborals més flexibles com el teletreball i les jornades més compactes que afavoreixen la conciliació.

Més hores dels homes per cuidar els fills
La bretxa de gènere a la llar es redueix després de la pandèmia (Pixabay/marcinjozwiak)

L'informe posa de relleu la reducció en el percentatge de persones que treballen més enllà de les 5 de la tarda. Concretament,  en el cas dels homes s'ha passat del 71 al 62%, 9 punts menys. I pel que fa a les dones, la reducció ha estat de 6 punts, del 61 al 55%.

A més, un 33% de dones i un 30% d'homes fan teletreball almenys un dia a la setmana. Tot plegat ha provocat que les desigualtats de gènere en el total d'hores de treball, tant fora com dins de la llar, hagi disminuït i hagi passat d'un diferencial de 9 hores setmanals abans de la pandèmia a 5 el 2022.

El següent gràfic, elaborat a partir de les dades recollides a l'estudi de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, mostra la fractura de gènere en el nombre d'hores setmanals que homes i dones amb fills de menys de 17 anys a càrrec dediquen als diferents tipus de feina. La imatge mostra la situació "abans" del primer estat d'alarma i confinament del 13 de març del 2020, "durant" el primer estat d'alarma i confinament el maig del 2020 i "després" de la pandèmia, el maig del 2022:  

Més hores dels homes per cuidar els fills
La bretxa de gènere en les hores dedicades al treball remunerat no s'ha reduït (Observatori Social de la Fundació La Caixa)
Anar al contingut