Direcció: Montse Virgili
Redacció: David Talleda
Coordinació-producció: Mercè Rigual
Control tècnic: Josep Maria Marsà
Anar al contingut