MeteoAmbient J. L. Gallego

 • MeteoAmbient 15 - Dipòsits d'aigües grises, ajuden a estalviar
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 15 - Dipòsits d'aigües grises, ajuden a estalviar

  En José Luís Gallego ens explica els avantatges que suposo l'intal·lació de dipòsits d'aigües grises, tant ecològics com econòmics.

  En José Luís Gallego ens explica els avantatges que suposo l'intal·lació de dipòsits d'aigües grises, tant ecològics com econòmics.

 • MeteoAmbient 14 - "Empremta o petjada ecològica"
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 14 - "Empremta o petjada ecològica"

  El nostre ecologista José Luis Gallego ens explica el significat de l'"empremta o petjada ecològica".

  El nostre ecologista José Luis Gallego ens explica el significat de l'"empremta o petjada ecològica".

 • MeteoAmbient - Meteo Terra 13: Especial Fira de Biomassa
  Escolta àudio

  MeteoAmbient - Meteo Terra 13: Especial Fira de Biomassa

  Especial 2a edició de la Fira de Biomassa Forestal de Catalunya que es fa a Vic del 21 a 23 de Febrer. En parlem amb Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic, i Juanjo Escobar, cap de la divisió de gestió energètica de l'Institut Català d'Energia.

  Especial 2a edició de la Fira de Biomassa Forestal de Catalunya que es fa a Vic del 21 a 23 de Febrer. En parlem amb Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic, i Juanjo Escobar, cap de la divisió de gestió energètica de l'Institut Català d'Energia.

 • MeteoAmbient - MeteoTerra 12: Especial, els boscos catalans
  Escolta àudio

  MeteoAmbient - MeteoTerra 12: Especial, els boscos catalans

  Amb Paco Cano, president de l'Associació de Professionals Forestals de Catalunya.

  Amb Paco Cano, president de l'Associació de Professionals Forestals de Catalunya.

 • MeteoAmbient 11 - Els impropis de la matèria orgànica
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 11 - Els impropis de la matèria orgànica

  No acabem de sortir d'una polèmica, la del famós anunci del Envàs on vas? quan en neix una altra. Es tracta de la nova campanya posada en marxa per la Generalitat amb els anuncis del 012 dedicats en aquesta ocasió a evitar els impropis que apareixen a la orgànica. En aquest anunci el nostre company Manel Fuentes, director del programa El Matí a Catalunya Ràdio, diu que "els aliments envasats no van al marró" i és clar que no hi van, els envasos van a un contenidor i la matèria orgànica, efectivament, al marró, però tot junt, aliment i envàs, no.

  No acabem de sortir d'una polèmica, la del famós anunci del Envàs on vas? quan en neix una altra. Es tracta de la nova campanya posada en marxa per la Generalitat amb els anuncis del 012 dedicats en aquesta ocasió a evitar els impropis que apareixen a la orgànica. En aquest anunci el nostre company Manel Fuentes, director del programa El Matí a Catalunya Ràdio, diu que "els aliments envasats no van al marró" i és clar que no hi van, els envasos van a un contenidor i la matèria orgànica, efectivament, al marró, però tot junt, aliment i envàs, no.

 • MeteoAmbient 10 - El cotxe elèctric
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 10 - El cotxe elèctric

  Comentarem les baixes vendes (gairebè insignificants) a Espanya
  de cotxes elèctrics tot i els ajuts del Pla E-Move (460 unitats) i les
  com
  pararem amb les d'altres països on si s'estan començant a vendre
  bé. Comentarem per què no és venen i quines són les perspectives.

  Comentarem les baixes vendes (gairebè insignificants) a Espanya de cotxes elèctrics tot i els ajuts del Pla E-Move (460 unitats) i les compararem amb les d'altres països on si s'estan començant a vendre bé. Comentarem per què no és venen i quines són les perspectives.

 • MeteoAmbient 9 - Aïllament de l'edifici
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 9 - Aïllament de l'edifici

  La setmana passada parlàvem dels sistemes d'estalvi que podem posar en marxa per reduir la despesa en calefacció a una comunitat de veïns i ens concentràvem bàsicament en el que podem fer amb els sistema, és a dir amb la caldera. Avui però parlarem d'un àmbit tant o més important: el de l'aïllament. I és que tant important com optimitzar el sistema de calefacció és detectar les oportunitats d'aïllament per no tenir fugues de calor.

  La setmana passada parlàvem dels sistemes d'estalvi que podem posar en marxa per reduir la despesa en calefacció a una comunitat de veïns i ens concentràvem bàsicament en el que podem fer amb els sistema, és a dir amb la caldera. Avui però parlarem d'un àmbit tant o més important: el de l'aïllament. I és que tant important com optimitzar el sistema de calefacció és detectar les oportunitats d'aïllament per no tenir fugues de calor.

 • MeteoAmbient 8 - Estalviar calefacció a les comunitats de propietaris
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 8 - Estalviar calefacció a les comunitats de propietaris

  A Catalunya hi ha molts edificis d'habitatges que tenen un sistema de calefacció únic, és a dir, que dóna servei de calefacció i l'aigua calenta a tota la comunitat de propietaris. En aquests casos la despesa en energia poden suposar més del 60% de les despeses de tota la comunitat. El primer que cal dir és que els sistemes centralitzats solen ser més eficients que els individuals però avui us volem oferir uns consells amb els que podem aconseguir un estalvi de fins al 20%.

  A Catalunya hi ha molts edificis d'habitatges que tenen un sistema de calefacció únic, és a dir, que dóna servei de calefacció i l'aigua calenta a tota la comunitat de propietaris. En aquests casos la despesa en energia poden suposar més del 60% de les despeses de tota la comunitat. El primer que cal dir és que els sistemes centralitzats solen ser més eficients que els individuals però avui us volem oferir uns consells amb els que podem aconseguir un estalvi de fins al 20%.

 • MeteoAmbient 7 - El suro: molt més que un tap
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 7 - El suro: molt més que un tap

  Segons un informe del Fons Mundial per a la Natura (WWF), actualment prop del 10% dels taps d'ampolla fabricats al món ja són de plàstic o de rosca metàl·lica. Una tendència que, si no hi posem remei, podria augmentar fins arribar al 30% al 2020. Si el plàstic s'anés imposant de mica en mica com a matèria prima en l'elaboració del taps de vi, suposaria una amenaça a un sistema d'explotació forestal perfectament sostenible, amb una activitat econòmica que factura prop de 250 milions d'euros a Catalunya, dóna feina a més de 1.200 treballadors i exporta més la meitat de la seva producció a l'estranger gràcies a la seva extraordinària qualitat.

  Segons un informe del Fons Mundial per a la Natura (WWF), actualment prop del 10% dels taps d'ampolla fabricats al món ja són de plàstic o de rosca metàl·lica. Una tendència que, si no hi posem remei, podria augmentar fins arribar al 30% al 2020. Si el plàstic s'anés imposant de mica en mica com a matèria prima en l'elaboració del taps de vi, suposaria una amenaça a un sistema d'explotació forestal perfectament sostenible, amb una activitat econòmica que factura prop de 250 milions d'euros a Catalunya, dóna feina a més de 1.200 treballadors i exporta més la meitat de la seva producció a l'estranger gràcies a la seva extraordinària qualitat.

 • MeteoAmbient 6- La importància de reciclar el vidre
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 6- La importància de reciclar el vidre

  El període nadalenc, així com els dies festius posteriors, són dates
  de gran consum de productes envasats en vidre. Un gest tan senzill
  co
  m separar les ampolles, flascons i pots, per dipositar després en els
  iglús, després de les reunions familiars i amb amics, reduïm el consum
  d'energia, estalviem matèries primeres i disminuïm els abocadors i la
  contaminació de l'aire.
  També cal recordar que mai s'ha de dipositar porcellana, ceràmica,
  pisa, copes i gots de vidre, així com taps en aquests contenidors, ja que
  empitjoren la qualitat del vidre i dificulten la fabricació de nous envasos.
  El vidre procedent d'envasos reciclats fon a una temperatura menor
  que el fabricat amb sorra, cal i sosa. L'energia estalviada per ampolla
  reciclada equival a la que consumeix una bombeta de 100 vats durant 4
  hores.
  Reduïm la contaminació de l'aire en un 20% i per cada tona (3.000
  ampolles) s'estalvien 130 litres de petroli.

  El període nadalenc, així com els dies festius posteriors, són dates de gran consum de productes envasats en vidre. Un gest tan senzill com separar les ampolles, flascons i pots, per dipositar després en els iglús, després de les reunions familiars i amb amics, reduïm el consum d'energia, estalviem matèries primeres i disminuïm els abocadors i la contaminació de l'aire. També cal recordar que mai s'ha de dipositar porcellana, ceràmica, pisa, copes i gots de vidre, així com taps en aquests contenidors, ja que empitjoren la qualitat del vidre i dificulten la fabricació de nous envasos. El vidre procedent d'envasos reciclats fon a una temperatura menor que el fabricat amb sorra, cal i sosa. L'energia estalviada per ampolla reciclada equival a la que consumeix una bombeta de 100 vats durant 4 hores. Reduïm la contaminació de l'aire en un 20% i per cada tona (3.000 ampolles) s'estalvien 130 litres de petroli.

 • MeteoAmbient 5- Residus
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 5- Residus

  Amb José Luís Gallego, parlarem de la gestió dels residus al nostre país.

  Amb José Luís Gallego, parlarem de la gestió dels residus al nostre país.

 • MeteoAmbient 4 - El consum responsable
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 4 - El consum responsable

  Què podem fer per evitar un consum irresponsable d'aliments? En José Luis Gallego ens ho explicarà en aquest programa.

  Què podem fer per evitar un consum irresponsable d'aliments? En José Luis Gallego ens ho explicarà en aquest programa.

 • MeteoAmbient 3 - L'arbre de Nadal: natural o de plàstic?
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 3 - L'arbre de Nadal: natural o de plàstic?

  És un dels debats que tenim cada Nadal: "Jo sóc molt ecològic -diu molta
  gent- per això tinc un arbre de plàstic que munto i desmunto cada Nadal
  , així
  no s'han de tallar arbres al bosc". Error! Greu error! El José Luis Gallego ens
  explica com la indústria silvícola dels arbres de Nadal certificats dóna lloc a un
  model de desenvolupament rural sostenible i molt beneficiós per la natura.

  És un dels debats que tenim cada Nadal: "Jo sóc molt ecològic -diu molta gent- per això tinc un arbre de plàstic que munto i desmunto cada Nadal, així no s'han de tallar arbres al bosc". Error! Greu error! El José Luis Gallego ens explica com la indústria silvícola dels arbres de Nadal certificats dóna lloc a un model de desenvolupament rural sostenible i molt beneficiós per la natura.

 • MeteoAmbient 2 - El verd nadalenc a la natura
  Escolta àudio

  MeteoAmbient 2 - El verd nadalenc a la natura

  Quina funció té la molsa al bosc? i el boix grèvol? Què és i com s'obté el vesc? De tot això i altres aspectes relacionats amb el consum del verd nadalenc i el seu impacte a la natura en parlem amb José Luis Gallego per tal de muntar el pessebre sense perjudicar el bosc.

  Quina funció té la molsa al bosc? i el boix grèvol? Què és i com s'obté el vesc? De tot això i altres aspectes relacionats amb el consum del verd nadalenc i el seu impacte a la natura en parlem amb José Luis Gallego per tal de muntar el pessebre sense perjudicar el bosc.

 • Meteo Ambient 1 - Ara que ve Nadal parlem d'il·luminació
  Escolta àudio

Anar al contingut