"Un món millor", amb Patrick Urbano i Serapi Soler