M'importa un rave, amb Adam Martín i David Olivares