El portaveu de la campanya Roba Neta, Albert Sales, afirma que gran part de la roba que podem trobar a les botigues està fabricada en condicions precàries per treballadors del Tercer Món. <br /><br />