Un dels reportatges de més audiència del "Valor afegit" és el que vam dedicar el 2005 a la felicitat com a indicador econòmic. Aleshores era una proposta intel·lectual de destacats economistes, potser una mica provocadora; però aquests últims anys l'han anat fent seva governs com el britànic o el francès; i la mateixa OCDE n'ha fet ja el primer indicador oficial. Té sentit encara plantejar-se un índex de felicitat quan la crisi, l'atur i els índexs de pobresa s'estenen al nostre país?<br />