"Viure al Poble Més", una ajuda per a municipis de fins a 3.000 habitants

"Viure al Poble Més" és una ajuda per a municipis de fins a 3.000 habitants, impulsada per Governació, i que suposarà una inversió de 14.000.000 euros. El 65% correspon a subvenció, i d'aquesta, el 15% tindrà caràcter de bestreta, mitjançant un únic pagament en el moment de l'atorgament de la subvenció. Amb aquest programa se subvencionaran projectes dels ens locals que actuïn integralment en un nucli de població, per a la regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics i la protecció i conservació del patrimoni cultural.
"Viure al Poble Més", una ajuda per a municipis de fins a 3.000 habitants
Catalunya

"Viure al Poble Més", una ajuda per a municipis de fins a 3.000 habitants

"Viure al Poble Més" és una ajuda per a municipis de fins a 3.000 habitants, impulsada per Governació, i que suposarà una inversió de 14.000.000 euros. El 65% correspon a subvenció, i d'aquesta, el 15% tindrà caràcter de bestreta, mitjançant un únic pagament en el moment de l'atorgament de la subvenció. Amb aquest programa se subvencionaran projectes dels ens locals que actuïn integralment en un nucli de població, per a la regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics i la protecció i conservació del patrimoni cultural.
Actualitzat