Vilajoana remarca que el fons episcopal de la Franja ha d'estar a Lleida

El conseller de Cultura de la Generalitat, Jordi Vilajoana, considera que els béns d'esglésies de pobles de la franja de Ponent que estan al Museu Episcopal de Lleida han de continuar en aquest emplaçament, seguint criteris històrics i les directrius científiques de l'ICOM (International Council of Museums). En la resposta a una pregunta parlamentària del grup del PP sobre aquests fons, Vilajoana argumenta que la motivació de mantenir els fons del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, sense disgregar-ne els béns que procedeixen d'esglésies de la franja de Ponent, es basa en el fet històric "de la pertinença administrativa dels territoris de la franja de Ponent a la 'civitas' romana i diòcesi ilerdense, documentada ja des de l'època tardoromana".
Vilajoana remarca que el fons episcopal de la Franja ha d'estar a Lleida
Lleida

Vilajoana remarca que el fons episcopal de la Franja ha d'estar a Lleida

El conseller de Cultura de la Generalitat, Jordi Vilajoana, considera que els béns d'esglésies de pobles de la franja de Ponent que estan al Museu Episcopal de Lleida han de continuar en aquest emplaçament, seguint criteris històrics i les directrius científiques de l'ICOM (International Council of Museums). En la resposta a una pregunta parlamentària del grup del PP sobre aquests fons, Vilajoana argumenta que la motivació de mantenir els fons del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, sense disgregar-ne els béns que procedeixen d'esglésies de la franja de Ponent, es basa en el fet històric "de la pertinença administrativa dels territoris de la franja de Ponent a la 'civitas' romana i diòcesi ilerdense, documentada ja des de l'època tardoromana".
Actualitzat
El conseller recorda que també hi ha documentació de l'època "visigoda (segles VI-VIII) i àrab (segles VIII-X), i també des de la Reconquesta fins a la fi del segle XX, el que ha creat un lligam humà i religiós". D'altra banda, assenyala que fa més de cent anys es va constituir el Museu Diocesà amb l'objectiu de conservar i protegir els béns culturals en vista del despoblament d'aquesta zona i destaca que les directrius científiques de l'ICOM "recomanen no desmembrar les col·leccions dels museus per mantenir-hi la integritat del discurs museístic". Vilajoana subratlla, a més, que hi ha informes tècnics i peticions de diverses institucions científiques com ara l'Institut d'Estudis Catalans, la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i la Junta de Museus de Catalunya que es pronuncien a favor del manteniment dels fons a Lleida.