Valls disposarà en un mes de l'informe encarregat a una assessoria externa sobre l'impacte ambiental de la futura autovia

Valls.- D'aquí a un mes l'Ajuntament de Valls tindrà a les seves mans els suggeriments recollits per l'assessoria externa, contractada per garantir el mínim impacte ambiental de la futura autovia Tarragona-Montblanc. Segons l'alcaldessa de Valls, Dolors Batalla, aquest informe permetrà al consistori tenir una 'segona versió' per comparar-la amb la del Ministeri de Foment.
Valls disposarà en un mes de l'informe encarregat a una assessoria externa sobre l'impacte ambiental de la futura autovia

Valls disposarà en un mes de l'informe encarregat a una assessoria externa sobre l'impacte ambiental de la futura autovia

Valls.- D'aquí a un mes l'Ajuntament de Valls tindrà a les seves mans els suggeriments recollits per l'assessoria externa, contractada per garantir el mínim impacte ambiental de la futura autovia Tarragona-Montblanc. Segons l'alcaldessa de Valls, Dolors Batalla, aquest informe permetrà al consistori tenir una 'segona versió' per comparar-la amb la del Ministeri de Foment.