janquim / Barcelona

Una norma editorial de la Generalitat afavoreix les llicències d'ús menys restrictives

Tots els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms i les entitats que s'hi adscriuen fan servir una llicència d'ús obert Creative Commons, habitual a internet per autoritzar l'ús dels materials que es publiquen a mitjans diversos. Així consta en una nova normativa editorial aprovada abans d'acabar el 2009 i que ja comença a tenir efectes.

Actualitzat
La nova publicació destinada als professionals de la funció pública, anomenada "Funció Publicació", ja compta amb aquest tipus de llicència des de fa temps.

Les llicències Creative Commons són una creació de l'any 2001 que permeten als autors que ho vulguin autoritzar usos determinats de les seves obres, més enllà dels drets d'explotació que li corresponguin. No afecta en canvi els drets morals, reconeguts en la legislació espanyola i que són irrenunciables. Creative Commons és un intent de trobar un camí entre el copyright i la seva desaparició, un tipus de llicència en què l'autor decideix quins usos es podran fer de la seva creació: qualsevol, tots menys els comercials o tots menys els que transformin l'obra original. També s'indica si cal citar o no l'obra.

De fet, com explica un dels impulsors d'aquestes mesures, Jordi Graells, "bona part de la producció administrativa ja no està subjecta a drets d'autor, com passa amb les disposicions legals i reglamentàries, les resolucions d'òrgans jurisdiccionals, actes, acords, deliberacions i dictàmens, a més de les traduccions oficials de tots aquests textos i la majoria de materials que produeix."

Menys restriccions

Però hi ha un tipus de producció que sí que està subjecta a drets d'autor i amb la nova normativa es pot obrir amb més facilitat cap al domini públic, transitòriament, obrint els drets d'explotació a tercers (empreses, ciutadans).

A mitjans de l'any 2007, la Generalitat va fer la primera publicació impresa amb aquesta llicència, un llibret del Departament de Justícia sobre el centre penitenciari Brians 2. A hores d'ara, després de la normativa, totes les noves publicacions impreses i digitals es poden distribuir amb aquesta llicència. També es fa servir per a les presentacions que es comparteixen en línia des de Slideshare, un lloc especialitzat a distribuir aquest format.

En concret, en el cas de l'administració catalana la normativa aclareix que les obres, ja siguin en format paper o electrònic, es publicaran sotmeses a llicències d'ús obert, amb les excepcions que calgui. S'indica que l'ús d'aquest tipus de llicència s'ha d'haver pactat amb els autors i se suggereix que la llicència habitual sigui aquella que permet qualsevol ús excepte l'obra derivada i l'ús comercial, citant l'autoria.

Però tot i aquesta recomanació no s'impedeix que en alguns casos s'adoptin llicències encara menys restrictives. Graells, que és el responsable d'Innovació a la direcció general d'Atenció Ciutadana, ha explicat el sentit d'aquesta acció en moltes ocasions, sempre amb la finalitat d'inspirar una tendència per compartir el coneixement des de l'administració.

Manifest del domini públic

Justament avui s'ha fet públic un manifest del domini públic, impulsat entre altres entitats per Creative Commons, que proposa una reducció del temps vigent dels drets d'autor i proposa un ús més ampli del concepte de domini públic per assegurar una distribució més eficaç del coneixement.

Una part dels fons digitals de la BBC, per exemple, ja es troba sota una llicència d'aquest estil, com va passar amb el web de l'equip de transició del nou president dels Estats Units, Barack Obama, que va adoptar aquesta modalitat per facilitar l'ús lliure dels materials que contenia.
Anar al contingut