Una família de renda mitjana destina un 28,6% del seu pressupost a la despesa en habitatge

L'últim informe de consum i economia familiar que publica Caixa Catalunya indica que una família de renda mitjana espanyola destina un 28,6% del seu pressupost a la despesa en habitatge, mentre que les de menys ingressos arriben al 45,3%. Això indica que el mercat immobiliari té un impacte regressiu sobre l'estructura de despesa de les famílies espanyoles. Entre el 1990 i el 2000 l'habitatge va incrementar el seu pes en el pressupost d'una llar mitjana un 7,4%, una xifra molt superior que la de l'increment dels transports.
Una família de renda mitjana destina un 28,6% del seu pressupost a la despesa en habitatge
Barcelona

Una família de renda mitjana destina un 28,6% del seu pressupost a la despesa en habitatge

L'últim informe de consum i economia familiar que publica Caixa Catalunya indica que una família de renda mitjana espanyola destina un 28,6% del seu pressupost a la despesa en habitatge, mentre que les de menys ingressos arriben al 45,3%. Això indica que el mercat immobiliari té un impacte regressiu sobre l'estructura de despesa de les famílies espanyoles. Entre el 1990 i el 2000 l'habitatge va incrementar el seu pes en el pressupost d'una llar mitjana un 7,4%, una xifra molt superior que la de l'increment dels transports.
Actualitzat
L'informe de Caixa Catalunya indica que aquest augment de la despesa en l'habitatge té un impacte notable sobre l'estructura del consum familiar i es converteix en la despesa més important, en detriment de l'alimentació.