Una comunitat de veïns de Sant Boi denuncia l'Impsol pels defectes de construcció dels edificis

La comunitat de propietaris de l'illa de cases que hi ha entre la ronda Sant Ramon i els carrers Pau Picasso, Rubió, Ors i Lleida ha anunciat que portarà l'Institut Metropolità del sòl (Impsol) als jutjats a causa dels defectes de construcció dels edificis. El mal estat d'una de les finques ha provocat l'esfondrament d'una paret d'una habitació sobre el capçal del llit. Els fets han passat durant el dia i, per això, segons el propietari de l'habitatge, no hi ha hagut danys personals.
Una comunitat de veïns de Sant Boi denuncia l'Impsol pels defectes de construcció dels edificis
Sant Boi de Llobregat

Una comunitat de veïns de Sant Boi denuncia l'Impsol pels defectes de construcció dels edificis

La comunitat de propietaris de l'illa de cases que hi ha entre la ronda Sant Ramon i els carrers Pau Picasso, Rubió, Ors i Lleida ha anunciat que portarà l'Institut Metropolità del sòl (Impsol) als jutjats a causa dels defectes de construcció dels edificis. El mal estat d'una de les finques ha provocat l'esfondrament d'una paret d'una habitació sobre el capçal del llit. Els fets han passat durant el dia i, per això, segons el propietari de l'habitatge, no hi ha hagut danys personals.
Actualitzat
Els afectats diuen que fa set anys que es queixen sobre els desperfectes de les obres que van fer la promotora Impsol i l'Ajuntament de Sant Boi. Els veïns es van començar a queixar en el moment que van rebre les claus dels habitatges de protecció oficial i els locals comercials de l'illa de cases. Des d'aleshores, segons els veïns, les reparacions que s'hi han fet no han servit per solucionar els problemes d'humitat, filtracions d'aigua i defectes del material utilitzat en la construcció. Els veïns tenen un informe complet elaborat per un arquitecte que detalla els problemes de construcció de l'obra i proposa solucions. L'Impsol, però, segons els veïns, no s'ha avingut mai a fer les reformes que aconsella l'informe. Entre altres coses, l'estudi denuncia el despreniment de les toves que formen la balaustrada de l'edifici i adverteix del risc que aquestes peces puguin caure al carrer, la incorrecta fixació de les antenes, les filtracions d'aigua de les cobertes de l'edifici i les juntes de dilatació, i la filtració de les aigües de pluja al pàrquing que hi ha al soterrani, a més de la incorrecta fixació de les baranes dels balcons i els rentadors. Davant la falta de solucions definitives i el desinterès, que segons els veïns, ha demostrat l'administració local, els propietaris han decidit portar el cas als jutjats per la via civil. Els veïns d'aquests habitatges confien que les comunitats de propietaris d'altres illes de cases edificades durant les mateixes dates per l'Impsol a la mateixa zona de la ciutat se sumaran a la denúncia. De moment, però, els danys afecten un total de 300 habitatges i locals que han decidit portar el cas als jutjats.