Una auditoria encarregada per Nou Barris descarta 'qualsevol actuació irregular' d'Heliodoro Lozano en el districte

Barcelona (ACN).- El districte de Nou Barris manifesta que tan bon punt es va tenir coneixement de la detenció del funcionari Heliodoro Lozano es va encarregar una auditoria de tots els experts de llicències d'obres i activitats tramitats per la Direcció de Llicències i Espai públic entre l'1 d'abril del 2009 i el 15 de desembre del 2009. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, el resultat d'aquesta auditoria, de 8 de febrer de 2010, no va desvetllar cap fet irregular en la tramitació dels expedients i es va posar en coneixement de tots els grups polítics en reunió de la junta de portaveus prèvia al consell plenari de 2 de març del 2010 i en el propi consell plenari.
Una auditoria encarregada per Nou Barris descarta 'qualsevol actuació irregular' d'Heliodoro Lozano en el districte

Una auditoria encarregada per Nou Barris descarta 'qualsevol actuació irregular' d'Heliodoro Lozano en el districte

Barcelona (ACN).- El districte de Nou Barris manifesta que tan bon punt es va tenir coneixement de la detenció del funcionari Heliodoro Lozano es va encarregar una auditoria de tots els experts de llicències d'obres i activitats tramitats per la Direcció de Llicències i Espai públic entre l'1 d'abril del 2009 i el 15 de desembre del 2009. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, el resultat d'aquesta auditoria, de 8 de febrer de 2010, no va desvetllar cap fet irregular en la tramitació dels expedients i es va posar en coneixement de tots els grups polítics en reunió de la junta de portaveus prèvia al consell plenari de 2 de març del 2010 i en el propi consell plenari.