Una auditoria econòmica detecta deficiències de gestió en determinats procediments a Sabadell en el període 2011-2015

Una auditoria econòmica detecta deficiències de gestió en determinats procediments a Sabadell en el període 2011-2015

Una auditoria econòmica detecta deficiències de gestió en determinats procediments a Sabadell en el període 2011-2015

ACN Sabadell.-Una auditoria econòmica encarregada per l'Ajuntament de Sabadell per analitzar la situació econòmica i financera del consistori en el període 2011-2015 ha detectat algunes deficiències relacionades amb el control i la informació en els àmbits de l'atorgament i justificació de subvencions, la contractació menor i els processos selectius de personal. Pel que fa a l'atorgament i justificació de subvencions, l'auditoria destaca la inexistència del preceptiu Pla Estratègic de Subvencions i observa mancances d'informació sobre els criteris de valoració i atorgament tant en les bases reguladores com en els informes de valoració. En l'adjudicació de contractes menors, l'auditoria ha detectat, entre d'altres aspectes, que s'haurien adjudicat contractes diferents per a un mateix objecte incomplint amb la Llei de Contractes del Sector Públic. En quant als procediments de selecció i provisió de llocs de treball, l'estudi conclou que per culpa d'un departament de RRHH mal dimensionat i amb carències tècniques i de personal s'hauria generat una gestió reactiva.

Durant la seva presentació aquest divendres, l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha explicat que amb aquesta auditoria no pretenen trobar casos de corrupció o delictes, sinó que l'objectiu és analitzar procediments per millorar el serveis, millorar la qualitat de vida ciutadana, rendir comptes i ser el màxim de transparents amb la ciutadania. "L'auditoria ha trobat deficiències de gestió de determinats procediments, durant aquest període analitzat, i el govern municipal, com li correspon, ja les ha corregit o està corregint-les per tal d'anar reduint els riscos que aquests procediments comporten i millorar així la transparència municipal i l'eficiència de l'administració", ha afegit.Al seu torn, la regidora Glòria Rubio ha recordat que la història recent de Sabadell "està marcada pel cas Mercuri" i que amb aquesta auditoria han volgut"avaluar l'estat dels procediments i aplicar millores per tal de reduir els riscos de corrupció que pugui haver".