Un informe de la competitivitat de Catalunya permetrà fixar la posició de l'economia en el context internacional

Barcelona.- El Govern ha aprovat fer un informe sobre la competitivitat de Catalunya el 2008-2009. Aquest estudi permetrà fixar la situació competitiva de Catalunya en el context internacional a partir de l'anàlisi de les seves principals fortaleses i debilitats, així com fer propostes d'actuació per millorar-la. Amb aquest encàrrec, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa podrà contractar un assessorament extern especialitzat per tal de poder elaborar per segon any consecutiu aquest informe de competitivitat de Catalunya, que seguirà el model publicat pel World Economic Forum (WEF), tal com es va fer l'anterior vegada. Aquesta contractació podrà assolir un pressupost màxim de 69.600 euros.
Un informe de la competitivitat de Catalunya permetrà fixar la posició de l'economia en el context internacional

Un informe de la competitivitat de Catalunya permetrà fixar la posició de l'economia en el context internacional

Barcelona.- El Govern ha aprovat fer un informe sobre la competitivitat de Catalunya el 2008-2009. Aquest estudi permetrà fixar la situació competitiva de Catalunya en el context internacional a partir de l'anàlisi de les seves principals fortaleses i debilitats, així com fer propostes d'actuació per millorar-la. Amb aquest encàrrec, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa podrà contractar un assessorament extern especialitzat per tal de poder elaborar per segon any consecutiu aquest informe de competitivitat de Catalunya, que seguirà el model publicat pel World Economic Forum (WEF), tal com es va fer l'anterior vegada. Aquesta contractació podrà assolir un pressupost màxim de 69.600 euros.
Actualitzat