Un estudi elaborat per la UAB i la UPF permetrà conèixer quin és el comportament del mercat publicitari de Catalunya

Barcelona.- Un equip d'investigadors de les universitats Autònoma de Barcelona (UAB) i Pompeu Fabra (UPF) estan elaborant un estudi, promogut pel Govern de la Generalitat, sobre el comportament del mercat publicitari de Catalunya. L'objectiu de la recerca és posar a disposició del sector i dels estudiosos un nivell d'informació equiparable al que es disposa sobre altres sectors de l'economia catalana. Fins ara, diferents estudis han permès conèixer dades importants sobre el mercat publicitari a Catalunya, però 'no han resolt el dèficit històric' de coneixement sobre el sector, especialment pel que fa a aspectes com el volum d'inversió, el seu pes en el finançament dels mitjans de comunicació o les 'quotes de mercat' lingüístiques.
Un estudi elaborat per la UAB i la UPF permetrà conèixer quin és el comportament del mercat publicitari de Catalunya

Un estudi elaborat per la UAB i la UPF permetrà conèixer quin és el comportament del mercat publicitari de Catalunya

Barcelona.- Un equip d'investigadors de les universitats Autònoma de Barcelona (UAB) i Pompeu Fabra (UPF) estan elaborant un estudi, promogut pel Govern de la Generalitat, sobre el comportament del mercat publicitari de Catalunya. L'objectiu de la recerca és posar a disposició del sector i dels estudiosos un nivell d'informació equiparable al que es disposa sobre altres sectors de l'economia catalana. Fins ara, diferents estudis han permès conèixer dades importants sobre el mercat publicitari a Catalunya, però 'no han resolt el dèficit històric' de coneixement sobre el sector, especialment pel que fa a aspectes com el volum d'inversió, el seu pes en el finançament dels mitjans de comunicació o les 'quotes de mercat' lingüístiques.