Barcelona

Un estudi afirma que el bilingüisme millora la capacitat d'atenció

Els joves bilingües mostren un rendiment superior als monolingües en tasques d'atenció que no requereixen llenguatge, com per exemple saber seleccionar la informació rellevant per portar a terme una tasca, segons un estudi del Grup d'Investigació en Neurociència Cognitiva (GRNC) de la Universitat de Barcelona. L'estudi, publicat en l'edició electrònica de la revista "Cognition", ha estat dirigit per l'investigador Albert Costa del GRNC, adscrit al Parc Científic de Barcelona.

Actualitzat
L'investigador Albert Costa ha destacat que "els resultats d'aquest treball tenen molta importància en l'àmbit social, ja que demostren que el bilingüisme pot ser beneficiós per al desenvolupament de les capacitats cognitives dels individus fora de l'àmbit del llenguatge i, per tant, es pot utilitzar com a argument a favor d'una societat bilingüe", ha afegit. Com a exemple, ha explicat que en una conversa en un ambient molt sorollós cal ignorar informació irrellevant d'altres converses i, per exemple, quan es condueix cal saber interpretar informació visual conflictiva com senyals que indiquen direcció a l'esquerra que estan situades a la dreta, ha assenyalat Costa.

La investigació apunta que quan les persones bilingües parlen, han de controlar de manera continuada les seves dues llengües per garantir que els seus missatges són produïts en la llengua apropiada en cada conversa i alhora evitar interferències entre totes dues.

En aquest sentit, constata que "l'ús continuat d'aquest mecanisme de control lingüístic és beneficiós, ja que té repercussions favorables en situacions d'atenció complexes que, a més, no estan relacionades amb el llenguatge".

Estudis anteriors ja havien mostrat diferències en la capacitat d'atenció entre les dues poblacions -bilingües i monolingües- quan el sistema d'atenció no funciona a ple rendiment, nens i adults de més de 50 anys.

Tot i això, aquest treball ha demostrat que el bilingüisme té també un efecte positiu en el rendiment cognitiu de joves d'entre 20 i 30 anys, moment en què els individus es troben en el moment més àlgid de desenvolupament de les seves capacitats d'atenció.

Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors han comparat el rendiment dels joves bilingües i monolingües en diverses activitats que posen a prova la capacitat d'atenció executiva, que consisteix a dirigir l'atenció a la informació que es considera més rellevant.
Anar al contingut