La reforma beneficiarà sobretot les dones, que tenen més contractes parcials que els homes (ACN/Caterina Tallón)

Treballes a mitja jornada? Ara compta com si ho fessis tot el dia, a efectes de jubilació

Des d'aquest diumenge, cada dia treballat és un dia sencer cotitzat, independentment de les hores de feina que constin al contracte laboral

Virgínia Arqué NuenoActualitzat

Des d'aquest diumenge, si treballes a temps parcial, la teva feina s'equipara a la jornada completa a efectes de cotització a la Seguretat Social per a la pensió de jubilació i les baixes, incloses les d'incapacitat, maternitat o cura d'infants. També en el cas dels estudiants en pràctiques. És a dir, que independentment de les hores que es facin, un dia treballat és un dia sencer cotitzat.

I és que aquest 1 d'octubre ha entrat en vigor una modificació legal publicada al BOE el passat mes de març --dins del Reial Decdret-llei 2/2023-- que inclou una reforma al sistema de pensions que té per objectiu ampliar els drets dels pensionistes i reduir la bretxa de gènere.


Què implica aquest canvi?

Las norma que ha entrat en vigor modifica l'article 247 de la llei General de la Seguretat Social del 2015 que regula el còmput dels períodes de cotització, i que queda redactada de la següent manera:

"A efectes d'acreditar els períodes de cotització necessaris per tenir dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menors, es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador hagi estat d'alta amb un contracte a temps parcial, sigui quina sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun."

Fins ara, si una persona havia cotitzat 10 anys al 60% de la jornada, a efectes de jubilació només li comptaven 6 anys. A partir d'ara, en canvi, si cotitza 10 anys al 60% de la jornada, se li comptaran 10 anys de cotització.


A qui beneficia?

Segons dades de la Seguretat Social, hi ha més de dos milions de treballadors amb contractes a temps parcial que es podran beneficiar del canvi. 

La majoria són dones, ja que, segons l'últim informe del Mercat de Treball de les Dones publicat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, el 67,4% de les dones afiliades l'any passat tenien contractes parcials. I tot i que van créixer el nombre de treballadores a temps complet i van baixar els contractes a temps parcial --en un percentatge menor de com ho van fer en els homes--, encara en són majoria.

També van créixer els contractes fixos discontinus, tant en homes com en dones.

La majoria de contractes femenins estan vinculats al comerç i als serveis, incloses les activitats sanitàries, els serveis d'alimentació, els d'assistència en residències i de personal domèstic, una feina, aquesta última, que fan les dones en més d'un 90% dels contractes registrats.

Per això, el govern espanyol creu que aquesta reforma ajudarà, sobretot, a millorar les pensions de les treballadores de la llar, molt penalitzades fins ara pels contractes a temps parcial.

El canvi afecta tothom amb contractes a temps parcial, independentment del sector d'activitat en el qual treballi.

Cada dia treballat serà un dia sencer cotitzat, encara que el contracte sigui a temps parcial (Pexels/Karolina Grabowska)

També inclou l'alumnat en pràctiques?

El reial decret que ha entrat en vigor també inclou l'alumnat en pràctiques en el sistema de la Seguretat Social. A partir d'ara, els estudiants en pràctiques formatives o acadèmiques externes, inclosos els programes de formació de les empreses, institucions o entitats, hauran de cotitzar a la Seguretat Social, i s'assimilarà la seva figura a la dels treballadors a compte aliè.

La reforma afecta tant els estudiants universitaris com els de formació professional, sempre que estiguin dins del règim de formació professional intensiva, i tant si les pràctiques estan remunerades com si no ho estan.

La cotització a les empreses, institucions o entitats per aquests estudiants en formació estarà bonificada al 95%.
 

Quins beneficis aporta?

El canvi permetrà que les persones que tenen un contracte a temps parcial puguin jubilar-se abans o accedir a les prestacions socials incloses en aquesta reforma abans del que ho haurien fet amb el sistema vigent fins ara.

És a dir, que no hauran de treballar més anys que les persones amb contracte a temps complet per accedir a la jubilació o les prestacions d'incapacitat, naixement o cures, entre d'altres.

 

Té efectes retroactius?

No, la reforma d'aquest article no té efectes retroactius, per tant, el canvi només es tindrà en compte a partir d'ara. Tampoc afecta el còmput de l'atur.


Inclou la jubilació parcial?

No, la jubilació parcial ha quedat fora d'aquest canvi normatiu. El govern espanyol s'ha donat un any de coll per presentar una proposta davant el Pacte de Toledo de modificació de la jubilació parcial.

 

ARXIVAT A:
PensionsDrets laborals
Anar al contingut