Transtorns psicòtics i afectius, les patologies més freqüents que atén la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil de Girona

Salt (ACN).- La Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil (URPI) de la Regió Sanitària de Girona celebra deu anys aquest divendres amb una jornada commemorativa a l'Hospital Santa Caterina de Salt. Hi participaran professionals i experts en salut mental. L'URPI és un servei d'hospitalització per a menors de 18 anys que pateixen malalties mentals. La unitat està formada per un equip de psiquiatres, psicòlegs i infermers. Durant aquest 2013 han atès 51 menors, la gran majoria dels quals patia trastorns psicòtics, afectius o adaptatius. El 80% dels pacients tenen entre 12 i 14 anys i, majoritàriament, són noies. L'estada mitjana dels menors es situa al voltant de les tres setmanes.
Transtorns psicòtics i afectius, les patologies més freqüents que atén la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil de Girona

Transtorns psicòtics i afectius, les patologies més freqüents que atén la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil de Girona

Salt (ACN).- La Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil (URPI) de la Regió Sanitària de Girona celebra deu anys aquest divendres amb una jornada commemorativa a l'Hospital Santa Caterina de Salt. Hi participaran professionals i experts en salut mental. L'URPI és un servei d'hospitalització per a menors de 18 anys que pateixen malalties mentals. La unitat està formada per un equip de psiquiatres, psicòlegs i infermers. Durant aquest 2013 han atès 51 menors, la gran majoria dels quals patia trastorns psicòtics, afectius o adaptatius. El 80% dels pacients tenen entre 12 i 14 anys i, majoritàriament, són noies. L'estada mitjana dels menors es situa al voltant de les tres setmanes.