Territori posposa l'aprovació definitiva del pla director urbanístic de l'aeròdrom del Bages

Territori posposa l'aprovació definitiva del pla director urbanístic de l'aeròdrom del Bages

Territori posposa l'aprovació definitiva del pla director urbanístic de l'aeròdrom del Bages

ACN Barcelona.-El Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit posposar i deixar sobre la taula l'aprovació definitiva del pla director urbanístic aeroportuari (PDUA) de l'aeròdrom del Bages, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages. Aquest pla director urbanístic i aeroportuari d'iniciativa privada -aprovat inicialment el passat 27 de juliol del 2015- estava previst en l'ordre del dia de la sessió d'aquest dimarts de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC). Durant el període d'informació pública s'han recaptat les al·legacions dels particulars i els diferents informes sectorials i s'han resolt en sentit favorable, a excepció de l'emès per la Direcció General de Ports i Transports, que proposa esmenes als documents aportats per l'empresa promotora. Un cop resoltes aquestes esmenes, el document es tornarà a elevar a la CPTUC per a la seva aprovació definitiva.