Termes de l'acord per a un govern catalanista i d'esquerres a la Generalitat

El document que han signat els dirigents dels partits polítics que integraran el nou govern de la Generalitat de Catalunya inclou un total de 500 mesures. Entre les més destacades hi ha la reforma de l'Estatut i el nou model de finançament, però el tripartit també preveu prendre mesures rellevants pel que fa a ensenyament, sanitat i ocupació entre d'altres. L'abaratiment o supressió dels peatges i l'increment dels complements de pensions no contributives també tenen un pes especial.
Acord del tripartit

Termes de l'acord per a un govern catalanista i d'esquerres a la Generalitat

El document que han signat els dirigents dels partits polítics que integraran el nou govern de la Generalitat de Catalunya inclou un total de 500 mesures. Entre les més destacades hi ha la reforma de l'Estatut i el nou model de finançament, però el tripartit també preveu prendre mesures rellevants pel que fa a ensenyament, sanitat i ocupació entre d'altres. L'abaratiment o supressió dels peatges i l'increment dels complements de pensions no contributives també tenen un pes especial.
Actualitzat
L'acord en matèria d'autogovern estableix com a principi bàsic la reforma de l'Estatut, que es preveu enviar a les Corts Generals la primavera del 2005 i que, si es rebutja, es consultarà a la ciutadania. Una de les primeres mesures, d'entre les 500 que el nou govern pensa aplicar, serà constituir al Parlament la ponència que ha de preparar les modificacions. El tripartit reclama noves competències, entre les quals, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui l'última instància judicial en els casos que afecten el país. L'altre eix és la demanda d'un nou finançament amb la creació d'una Agència Tributària catalana que recapti els tributs propis, cedits i compartits. També impulsarà la participació de Catalunya a la Unió Europea i l'elaboració d'una llei electoral. L'acord programàtic és extens i s'han pactat mesures concretes. En el camp de l'ocupació, promoure un gran acord amb els agents socials, reduir la temporalitat en la contractació i establir un marc català de negociació col·lectiva. L'acord també es compromet a introduir mesures per abaratir els peatges i suprimir-ne gradualment alguns i que l'Estat assumeixi l'augment de l'IVA dels peatges del 7 al 16%. En el camp dels serveis socials han pactat crear una llei de serveis socials per universalitzar-los, complementar per llei les pensions no contributives fins al 80 o el 100% del salari mínim, establir ajudes per promoure l'habitatge de lloguer i crear un pla d'habitages de promoció oficial. En sanitat impulsaran mesures per reduir llistes d'espera en operacions no greus i per ampliar a 10 minuts la visita al metge de capçalera. En ensenyament han pactat incrementar els recursos amb un pla de xoc per a l'escola pública i la revisió dels concerts educatius. Pel que fa a la llengua, aposten per impulsar l'ús social del català, sobretot en l'etiquetatge, i estudiar la reforma de la Llei de Política Lingüística. El document de l'acord preveu també promoure el comandament únic de les forces i cossos de seguretat a Catalunya i, en política territorial, elaborar un nou pla català d'energia, reordenar el territori a partir de regions i vegueries, i aplicar mesures que afavoreixin la sostenibilitat del medi amb la possibilitat d'introduir conceptes com la fiscalitat ambiental. Per aplicar aquestes mesures, els tres partits han acordat potenciar la transparència de l'administració i donaran més competències a la Sindicatura de Comptes, entre les quals hi ha la creació d'una oficina d'anticorrupció. Repartiment de conselleries Després de tancar l'acord, el nou govern de la Generalitat queda de la següent manera: El PSC tindrà la presidència de la Generalitat i els departaments d'Economia i Finances, Política Territorial, Interior, Cultura, Sanitat, Indústria i Treball, Justícia i Agricultura. Josep-Lluís Carod-Rovira serà el número dos del govern, el conseller en cap. A més, Esquerra tindrà els departaments de Comerç i Turisme, Ensenyament, Governació, Universitats i Benestar Social. El tercer home del govern serà Joan Saura, amb una reforçada Conselleria de Relacions Institucionals. Iniciativa-Verds, també tindrà la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.