Solsona compta amb 239 habitants més que l'any passat i l'índex de població nouvinguda representa el 18,6%

Solsona.- El 2007 ha començat a Solsona amb una població de 9.308 habitants, 239 més que el gener de l'any passat. La natalitat, amb un total de 121 naixements, i el volum de persones nouvingudes, que representen el 18,6% de la població, són els principals motors d'aquest creixement. L'increment demogràfic continua en la línia ascendent tot i que l'empenta ha estat més moderada que els darrers anys.
Solsona compta amb 239 habitants més que l'any passat i l'índex de població nouvinguda representa el 18,6%

Solsona compta amb 239 habitants més que l'any passat i l'índex de població nouvinguda representa el 18,6%

Solsona.- El 2007 ha començat a Solsona amb una població de 9.308 habitants, 239 més que el gener de l'any passat. La natalitat, amb un total de 121 naixements, i el volum de persones nouvingudes, que representen el 18,6% de la població, són els principals motors d'aquest creixement. L'increment demogràfic continua en la línia ascendent tot i que l'empenta ha estat més moderada que els darrers anys.