Sis mil persones estudien català a més de 150 universitats de 28 països

Els països amb més centres que ofereixen estudis en català són França, Alemanya i el Regne Unit
Sis mil persones estudien català a més de 150 universitats de 28 països

Sis mil persones estudien català a més de 150 universitats de 28 països

Els països amb més centres que ofereixen estudis en català són França, Alemanya i el Regne Unit
Actualitzat
Imatge del director de l'Institut Ramon Lull, Manuel Forcano (ACN)

Imatge del director de l'Institut Ramon Lull, Manuel Forcano (ACN)

Actualment més de 6.000 estudiants segueixen cursos de llengua i cultura catalanes de tots els nivells en 28 països d'Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. Més de 150 universitats a tot el món imparteixen docència de català segons les dades de la Xarxa Universitària d'Estudis Catalans a l'Exterior presentades aquest dimarts pel director de l'Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, que ha declarat que aquesta xarxa "ofereix al món una imatge molt positiva de Catalunya perquè projecta la llengua catalana a tot arreu". A més, ha manifestat que aporta un gran valor a nivell d'interessos estratègics, polítics, culturals, econòmics i diplomàtics.

Com ha apuntat Forcano, 19 universitats arreu del món compten amb l'especialització en estudis catalans. Els països que tenen un ventall més ampli de centres que ofereixen estudis en llengua catalana són França, amb 21 universitats, i Alemanya i el Regne Unit, amb 20. Així mateix, durant el curs 2014-2015 es van impartir gairebé 650 cursos de llengua i cultura catalanes i l'any 2016 l'Institut Ramon Llull va dedicar 1.270.722 euros per a ajuts a docència a 88 universitats estrangeres.

L'Institut Ramon Llull també promou l'organització de més de 50 activitats acadèmiques i culturals a les universitats a l'exterior que imparteixen estudis catalans per "incrementar la visibilitat i l'impacte dels estudis catalans com a focus de coneixement i de recerca sobre la llengua, la literatura i la cultura catalanes".

En aquest context, del 18 al 21 de juliol l'Institut Ramon Lull organitza les Trentenes Jornades Internacionals per a Professors de Català a l'Exterior al campus central de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Hi participaran prop de 80 docents de la Xarxa Universitària d'Estudis Catalans a l'Exterior i es duran a terme presentacions i tallers al voltant d'activitats d'innovació docent i estratègies d'aprenentatge del català com a llengua estrangera.